Privacy Policy GOSECURE.EU

Openbaarmaking: Gosecure.eu wordt door de lezer ondersteund. Wanneer u via links op onze site een VPN koopt, kunnen we commissies verdienen. Kom meer te weten.

Openbaarmaking: Gosecure.eu wordt door de lezer ondersteund. Wanneer u via links op onze site een VPN koopt, kunnen we commissies verdienen. Kom meer te weten.

ALGEMEEN

(“Bedrijf” of “wij” of “ons” of “onze”) respecteert de privacy van haar gebruikers (“gebruiker” of “u”) die onze website op gosecure.eu gebruikt, inclusief andere mediaformulieren, media kanalen, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd of daarmee verbonden (gezamenlijk de “Website”). Het volgende privacybeleid van het bedrijf (“Privacybeleid”) is bedoeld om u als gebruiker van de website te informeren over de soorten informatie die het bedrijf over u verzamelt of van u verzamelt in verband met uw gebruik van de website. Het is tevens bedoeld om de voorwaarden te verduidelijken waaronder Bedrijf die informatie gebruikt en bekendmaakt, en uw rechten met betrekking tot die informatie. Wijzigingen in dit privacybeleid worden aan het einde van dit document besproken. Telkens wanneer u de Website gebruikt, is de huidige versie van dit Privacybeleid van toepassing. Bijgevolg dient u, elke keer dat u de Website gebruikt, de datum van dit Privacybeleid (die aan het begin van dit document wordt weergegeven) te controleren en eventuele wijzigingen te bekijken sinds u de Website voor het laatst gebruikte.

 

Door onze Website te gebruiken, stemt u in met die overdracht en gebruik van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. U gaat er ook mee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw gebruik van de Website en uw overeenkomsten met ons. Personen die vanuit enig rechtsgebied toegang krijgen tot onze website met wetten of voorschriften die het gebruik van internet regelen, inclusief het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens, mogen de website alleen gebruiken op een manier die wettig is in hun rechtsgebied. Als uw gebruik van onze website onwettig zou zijn in uw rechtsgebied, gebruik dan alstublieft de website niet.

 DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF TOEGANG TE MAKEN, ACCEPTEERT U DE PRAKTIJKEN BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID.
BESCHREVEN
 

 

Kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de 13 jaar, tenzij of tenzij toegestaan door de wet. Iedereen die via de website persoonlijke informatie verstrekt, verklaart dat hij 13 jaar of ouder is.

 

 

VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN NIET PERSOONLIJK IDENTIFICERENDE INFORMATIE

Gebruikers van de website in het algemeen

“Niet-persoonlijk identificeerbare informatie” is informatie die, zonder de hulp van aanvullende informatie, niet rechtstreeks aan een specifieke persoon kan worden gekoppeld. ‘Persoonlijk identificerende informatie’ is daarentegen informatie zoals een naam of e-mailadres die, zonder meer, rechtstreeks aan een specifieke persoon kan worden gekoppeld. Zoals de meeste websitebeheerders, verzamelt het bedrijf van gebruikers van de website niet-persoonlijk identificerende informatie van het soort dat webbrowsers, afhankelijk van hun instellingen, beschikbaar kunnen maken. Die informatie omvat het internetprotocol-adres (IP-adres) van de gebruiker, het besturingssysteem en het browsertype en de locaties van de webpagina’s die de gebruiker bekijkt vlak voor zijn aankomst, tijdens het navigeren en onmiddellijk na het verlaten van de website. Hoewel dergelijke informatie niet persoonlijk identificeerbaar is, kan het mogelijk zijn dat het bedrijf vanaf een IP-adres de internetprovider van een gebruiker en de geografische locatie van het aansluitpunt van de bezoeker bepaalt, evenals andere statistische gebruiksgegevens. Bedrijf analyseert niet-persoonlijk identificerende informatie verzameld door gebruikers van de website om bedrijven te helpen beter te begrijpen hoe de website wordt gebruikt. Door patronen en trends in gebruik te identificeren, kan het bedrijf de website beter ontwerpen om de gebruikerservaringen te verbeteren, zowel qua inhoud als qua gebruikersgemak. Van tijd tot tijd kan het bedrijf ook de niet-persoonlijk identificerende informatie die is verzameld door websitegebruikers in het algemeen vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van de website.

 

 

Web Cookies

Een “Web Cookie” is een reeks informatie die u een unieke identificatie toekent die een website opslaat op de computer van een gebruiker, en die de browser van de gebruiker verstrekt aan de website telkens wanneer de gebruiker een vraag naar de site indient. Bedrijf maakt gebruik van webcookies om de pagina’s bij te houden die gebruikers bezoeken tijdens elke websitesessie, zowel om het bedrijf te helpen de gebruikerservaringen te verbeteren en om bedrijven te helpen begrijpen hoe de website wordt gebruikt. Zoals met andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door gebruikers van de website, analyseert en publiceert het bedrijf in geaggregeerde vorm informatie die is verzameld met behulp van webcookies, om het bedrijf, zijn partners en anderen te helpen beter te begrijpen hoe de website wordt gebruikt. De webkoekjes kunnen ook worden herkend wanneer u andere websites bezoekt om advertenties aan u te presenteren over de services van het bedrijf of de services van onze partners.

 

 

GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE DIE GEEN WEB COOKIES WILLEN WIJZEN OP HUN COMPUTERS MOETEN HUN BROWSERS INSTELLEN OM WEB COOKIES TE WEIGEREN VOORDAT TOEGANG TOT DE WEBSITE KOMT, MET HET BEGRIJPEN DAT BEPAALDE FUNCTIES VAN DE WEBSITE NIET JUIST ZONDER DE HULP VAN WEB COOKIES KUNNEN FUNCTIONEREN. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE DIE WEB-COOKIES WEIGEREN, AANVAARDEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG RESULTAAT VERLIES VAN FUNCTIONALITEIT.

 

 

Adverteerders van derden

We kunnen advertentiebedrijven van derden gebruiken om advertenties weer te geven wanneer u de Website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites die zijn opgenomen in webkoekjes gebruiken om advertenties over goederen en diensten te leveren die u interesseren.

 

 

Google Analytics

We kunnen externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken die directe cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie) samen gebruiken voor het leveren van analyseservices, voor het informeren, optimaliseren en weergeven van advertenties. op basis van uw eerdere activiteiten op onze websites en applicaties, waaronder Google Analytics voor display-advertenties. Deze leveranciers kunnen webkoekjes, webbakens en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website, onze service en andere websites, waaronder uw IP-adres, webbrowser, bekeken pagina’s, tijd besteed aan pagina’s, links waarop geklikt is en conversie-informatie. Deze informatie kan door ons en anderen worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud gericht op uw interesses op onze service en op andere websites weer te geven en uw online activiteiten beter te begrijpen. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld en gebruikt door Google Analytics, kunt u een opt-out installeren in uw webbrowser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) en / of u afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties of het Google Display Netwerk. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen van Google (www.google.com/settings/ads). Ga naar www.aboutads.info/choices voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties of om u af te melden voor het gebruik van uw webbrowserinformatie voor gedragsadvertentiedoeleinden.

 

 

Niet-persoonlijk identificerende informatie

We kunnen  niet-persoonlijk identificerende informatie delen die we verzamelen onder een van de bovenstaande omstandigheden. We kunnen het ook delen met derde partijen en onze aangesloten bedrijven om gerichte advertenties te ontwikkelen en te leveren op onze website en op websites van derden. We kunnen niet-persoonlijk identificerende informatie die we verzamelen, combineren met aanvullende niet-persoonlijk identificerende informatie die is verzameld uit andere bronnen. We kunnen ook geaggregeerde informatie delen met derden, waaronder adviseurs, adverteerders en investeerders, met het doel algemene bedrijfsanalyses uit te voeren. We kunnen onze adverteerders bijvoorbeeld vertellen hoeveel bezoekers onze website bezoeken en welke de populairste functies of services zijn die worden bezocht. Deze informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie en kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van website-inhoud en -services waarvan wij hopen dat u en andere gebruikers er belangstelling voor zullen opmerken en zich zullen richten op inhoud en advertenties.

 

 

ONLINE PLAATSINGEN

Bepaalde persoonlijk identificerende informatie verzameld van gebruikers kan als vanzelfsprekend worden bekendgemaakt als gevolg van het gebruik van de website door die gebruikers. We kunnen gebieden op onze website plaatsen waar u beoordelingen en andere informatie met betrekking tot uw activiteiten op de website kunt plaatsen. Dergelijke berichten worden beheerst door onze gebruiksvoorwaarden. Bovendien kunnen dergelijke berichten op andere websites worden weergegeven of wanneer zoekopdrachten worden uitgevoerd op het onderwerp van uw bericht. Telkens wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie vrijgeeft op publiekelijk zichtbare webpagina’s, zal die informatie publiekelijk beschikbaar zijn en door anderen worden verzameld en gebruikt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres post, kunt u ongevraagde berichten ontvangen. We kunnen niet bepalen wie uw bericht leest of wat andere gebruikers kunnen doen met de informatie die u vrijwillig plaatst, dus we raden u aan discretie en voorzichtigheid te betrachten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. GEBRUIKERS AANVAARDEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUEEL VERLIES VAN PRIVACY OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN HUN VRIJWILLIGE OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJK IDENTIFICERENDE INFORMATIE.

 

ONLINE PLAATSINGEN

Het bedrijf zal informatie vrijgeven onder de volgende omstandigheden:

 

Volgens de wet of om rechten te beschermen. 

Wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking gepast is in verband met pogingen om onderzoek te doen naar, of andere maatregelen te nemen met betrekking tot illegale activiteiten, verdenkingen van fraude of andere wandaden; om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze gebruikers, onze werknemers of anderen te beschermen en te verdedigen; om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of samen te werken met wetshandhaving; of om onze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of beleid af te dwingen, in antwoord op een dagvaarding of soortgelijke onderzoeksopdracht, een gerechtelijk bevel of een verzoek om medewerking van een wetshandhavingsinstantie of andere overheidsinstantie; om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; verdedigen tegen juridische claims; of zoals anders vereist door de wet. In dergelijke gevallen kunnen we elk juridisch bezwaar of recht waarover wij beschikken, verhogen of opheffen.

Externe dienstverleners. 

We kunnen uw informatie delen met onze geautoriseerde serviceproviders die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Deze diensten kunnen omvatten het uitvoeren van orders, het verlenen van klantenservice en marketingondersteuning, het uitvoeren van bedrijfs- en verkoopanalyses, het ondersteunen van onze websitefunctionaliteit en ondersteunende wedstrijden, sweepstakes, enquêtes en andere functies die worden aangeboden via onze website.

Bedrijfsoverdrachten; Faillissement. 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor al uw informatie in zijn bezit over te dragen aan een opvolger in het geval van een fusie, overname of faillissement of andere verkoop van alle of een deel van het vermogen van het bedrijf. Behalve voor zover door een faillissement of andere rechtbank wordt bevolen, is het gebruik en de openbaarmaking van al uw informatie onderworpen aan dit privacybeleid of aan een nieuw privacybeleid als u kennis wordt gegeven van dat nieuwe privacybeleid en een mogelijkheid om er positief voor af te zien. Informatie die na een overdracht wordt ingediend of verzameld, kan echter worden onderworpen aan een nieuw privacybeleid dat door de opvolgerorganisatie is vastgesteld.

INZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE DOOR DERDEN IN HET ALGEMEEN

Het bedrijf is niet de eigenaar van of controleert de websites en applicaties van derden die via de Website toegankelijk zijn. Dit Privacybeleid is dus niet van toepassing op informatie die wordt verstrekt aan of verzameld door de derden die deze gebruiken. Alvorens een derde partij te bezoeken of een toepassing van derden te gebruiken, hetzij via een link op de Website, rechtstreeks via de Website of anderszins, en voordat persoonlijke informatie aan een dergelijke derde wordt verstrekt, moeten gebruikers zichzelf informeren over de privacybeleid en -praktijken (indien aanwezig) van de derde partij die verantwoordelijk is voor die website of applicatie, en moet de nodige stappen ondernemen om, naar goeddunken van de gebruikers, hun privacy te beschermen.

 

VEILIGHEID

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en gebruiken redelijke elektronische, personele en fysieke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, diefstal, wijziging of misbruik. Houd er echter rekening mee dat zelfs de beste beveiligingsmaatregelen niet alle risico’s volledig kunnen elimineren. We kunnen niet garanderen dat alleen geautoriseerde personen uw informatie zullen bekijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor omzeiling door derden van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen.

 

PRIVACY BELEIDSVERANDERINGEN

Company may, in its sole discretion, change this Privacy Policy from time to time. Any and all changes to Company’s Privacy Policy will be reflected on this page and the date new versions are posted will be stated at the top of this Privacy Policy.